تست

نوشته شده توسط

این یک تصویر است

مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار

نوشته شده توسط

شورای عالی اداری کشور برای سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارهای جدید مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار را تصویب کرد طبق این مصوبه تمامی دستگاه ها و سازمان های صدور مجوز های مربوط به کسب و کار موظفند تمامی استاندارد های شروع کسب و کار جدید را به صورت...