دستمزد کارگران در سال 1401 به نسبت سال 1400، میزان 57.4 درصد افزایش یافته است. حداقل دستمزد دریافتی کارگران با مبنای 30 روز به چهار میلیون و صد و هفتاد و نه هزار تومان رسید.
حداقل دستمزد ماهانه از دو میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار تومان به چهار میلیون و صد و هفتاد و نه هزار تومان و حداقل دستمزد روزانه از مبلغ هشتاد و هشت هزار تومان به صد و سی و نه هزار تومان افزایش یافت.
حجت عبدالمالکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسه ی 14 ساعته بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوق کارگران، اظهار کرد: در نوزدهم اسفند سال 1400 بین جامعه ی کارفرمایی و کارگری توافق شد و حداقل دستمزد سال آینده کارگران 57.4 درصد افزایش یافت. طبق این افزایش، حداقل دستمزد دریافتی کارگران 4 میلیون و 179 هزار تومان و پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار دارند، 210هزار تومان تعیین شد. همچنین حق اولاد برای کارگران دارای یک فرزند 417 هزار و 900 تومان و برای دو فرزند 835 هزار و 795 تومان اعلام شد. بن خرید خواربار نیز از 60 هزار تومان به 850 هزار تومان و کمک هزینه ی مسکن از 450 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش د اشته است.
در این صورت خانواده های دارای یک فرزند 6 میلیون و 307 هزار تومان دریافت می کنند که نسبت به حقوق دریافتی امسال (4 میلیون و 111 هزار تومان) بیش از 2.2 میلیون تومان افزایش یافته است، کارگران دارای دو فرزند نیز 6 میلیون و 725 هزار تومان دریافت می کنند.
به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، قدرت خرید مطلق کارگران 9 درصد بیش از تورم خواهد بود و عمده ی افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است وبرای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است.
وی افزود: با افزایش حداقل دستمزد کارگران دو اتفاق مهم در بخش تولید روی خواهد داد، بهره وری تولید افزایش خواهد یافت و کارگران انگیزه ی بیشتری برای کار خواهند داشت و از سوی دیگر، با افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید منجر خواهند شد.
در مجموع دریافتی کارگران در سال 1401 با افزایش 57.4 درصدی، حداقل مزد و محاسبه مبلغ مسکن و بن خواربار و سایر سنوات به 5 میلیون و 880 هزار تومان رسید.

لازم به ذکر است، میزان افزایش سایر سطوح مزدی که بیش از این 26 درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود، با تصمیم شورای عالی کار به 38 درصد افزایش یافت. این بند مختص کارگرانی است که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند.
در ادامه جدولی مبنی بر تغییرات و افزایش حقوق و مزایا داریم.

 

پایه حقوق و دستمزد در سال 1401

 

 

نوشته شده توسط

دسته بندی: اخبار

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز این پست: 0 (0)

ثبت نظر


نظرات