پرداخت درون برنامه ای


پرداخت درون برنامه ایدرگاه پرداخت در اپلیکیشن

اپلیکیشن های فروشگاهی برای دریافت وجه از مشتری نیاز به درگاه متفاوتی دارند، درگاه پرداخت درون برنامه ای به توسعه دهندگان Android و iOS این اجازه را می دهد که درگاه پرداخت را به شیوه مناسب ترین در نرم افزار مورد نظر استفاده کنند. مهم ترین ویژگی این نوع درگاه آن است که کاربران در هنگام پرداخت به خارج از اپلیکیشن هدایت نشده و نیازی به مرورگر ندارند، زیرا پرداخت به طور مستقیم از داخل نرم افزار امکان پذیر است.

 

درگاه پرداخت در اپلیکیشن