شورای عالی اداری کشور برای سرعت بخشیدن به شروع کسب و کارهای جدید مصوبه ساده سازی مراحل شروع کسب و کار را تصویب کرد

طبق این مصوبه تمامی دستگاه ها و سازمان های صدور مجوز های مربوط به کسب و کار موظفند تمامی استاندارد های شروع کسب و کار جدید را به صورت عمومی اطلاع رسانی کنند به طوری که درخواست مجوز برای شروع کسب و کار های جدید بدون هیچگونه پیش شرطی و طی فرایند اداری انجام گیرد.همچنین افراد متقاضی باید نسبت به رعایت قوانین و استاندارد های مصوب حاکم و اعلام شده متعهد گردند.لازم به ذکر است این تعهد به صورت خوداظهاری،به معنی پذیرش تمامی شرایط و قوانین و تعهد به اجرای کامل آن‌هاست.در صورت عدم تعهد متقاضیان به این قوانین و دستورالعمل های مصوب مراجع نظارتی حق ابطال مجوز فعالیت را دارند.سازمان های مربوط به صدور مجوز موظفند  بلافاصله مجوز "شروع آغاز فعالیت" را صادر کنند و این مجوز را به همراه تعهد متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه های نظارتی ارسال کنند.

در این مصوبه دستگاه های نظارتی تنها وظیفه بازدید و بررسی بعد از شروع کسب‌وکار را دارند و هیچگونه بازدید قبلی وجود نخواهد داشت. نظارت برای بررسی مراحل شروع کسب‌وکار با رعایت  قوانین مصوب و مورد تعهد انجام میشود.در صورت مشاهده تخلف مراجع صدور مجوز و دستگاه های نظارتی طبق قوانین با صاحبان کسب‌وکارهای متخلف برخورد لازم، شامل ابطال مجوز، تعلیق مشروط آن، تذکر برای رفع نواقص یا سایر جرایم و ضوابط تنبیه را انجام میدهند.

مجوزها و استعلام های مربوط به فعالیت های با اهمیت و اثر گذاردر حوزه های درمان و امنیت و سایر موارد خاص, با تشخیص هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز از این مصوبه مستثنی هستند.

نوشته شده توسط

دسته بندی: اخبار

به این پست امتیاز دهید.
امتیاز این پست: 4 (1)

ثبت نظر


نظرات